Rejestracja

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wniesienie opłaty w wysokości:
290 PLN netto za osobę, w przypadku rejestracji i opłacenia faktury w terminie do 16 września br., następnie
390 PLN netto w terminie do 30 września br.
490 PLN netto w terminie po 30 września br.

Opłata dla członków KPF oraz ANG SDK wynosi 290 zł netto za osobę niezależnie od terminu rejestracji i opłacenia.

Zarejestruj się

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą konferencji.

W wypadku rezygnacji z udziału w konferencji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty w wysokości 100% wpłaconej kwoty jeśli dokona zgłoszenia (konferencja@nienieodpowiedzialni.pl) na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą konferencji.

W wypadku zgłoszenia rezygnacji na 3 dni przed datą konferencji uczestnik ma prawo do zwrotu opłaty w wysokości 50% wpłaconej kwoty.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych – do odwołania lub przełożenia daty konferencji.

Konferencja ma charakter non profit. Ewentualna nadwyżka w budżecie konferencji zostanie przekazana w równych częściach na cele statutowe Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacji Będę Kim Zechcę.

W cenie udziału w konferencji każdy z jej uczestników otrzyma książkę „Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce” pod redakcją prof. Piotra Płoszajskiego.

copyright (c) Fundacja Będę Kim Zechcę