Program konferencji
Rejestracja uczestników 8.00-9.00
Otwarcie Andrzej Roter, dyrektor generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
9:00 - 9:20
Trendy związane z odpowiedzialnym biznesem
Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact (United Nations Global Compact - UNGC) jako odpowiedz systemu ONZ na potrzebę włączenia świata biznesu w walkę o zrównoważony rozwój. Perspektywa lokalna i globalna. Kamil Wyszkowski, Dyrektor biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP); Koordynator Krajowy Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact 9:20 - 9:40
Branża finansowa w Wizji 2050 Irena Pichola, dyrektor, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC 9:40 - 10:00
Wartości, strategia, przywództwo – co tworzy biznes odpowiedzialny społecznie? Aleksander Drzewiecki, prezes zarządu, House of Skills
10:00 - 10:20
Zaufanie, zaangażowanie i kapitał społeczny w budowaniu marek Paweł Niziński, managing partner, Goodbrand 10:20 - 10:40
Przerwa ~20 min.
Jak rozpoznać odpowiedzialnych uczestników rynku? (rzecz o indeksach, rankingach, raportach) Aleksandra Stanek Kowalczyk, manager, PwC 11:00 - 11:20
W jaki sposób NGO mogą pobudzać odpowiedzialność biznesu? Krzysztof Kaczmar, prezes zarządu, Fundacja Kronenberga 11:20 - 11:40
Przerwa ~20 min.
Panel dyskusyjny: wyzwania dla odpowiedzialnej branży finansowej
Czy zrównoważony rozwój i odpowiedzialność biznesu są ograniczeniem (a może szansą)? moderator: Maciej Samcik, Gazeta Wyborcza
Mariusz Klimczak, prezes zarządu, BOŚ S.A.
Krystian Kulczycki, wiceprezes zarządu, Euro Bank S.A.
Artur Nowak-Gocławski, prezes zarządu, Grupa ANG S.A.
Edyta Szymczak, prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.
Wiesław Thor, członek rady nadzorczej, BRE Bank S.A.
Krzysztof Wiecha, członek zarządu, Generali T.U. S.A.
12:00 - 13:30
Przerwa ~45 min.
Panel dyskusyjny: dobre praktyki spoza branży finansowej
Od wartości, poprzez strategię do zaangażowania społecznego przedsiębiorstwa i odpowiedzialności korporacyjnej moderator: Magdalena Krukowska,Forbes
Justyna Czarnoba, menedżer działu komunikacji i CSR, GlaxoSmithKline
Justyna Januszewska, wicedyrektorka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Marek Kosycarz, dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej / citizenship director, Microsoft Sp. z o.o.
Magdalena Rędziniak, dyrektor CSR i relacji zewnętrznych, Orange SA
Małgorzata Walędzińska-Półtorak, SD manager, Kompania Piwowarska S.A.
14:15 - 15:45
Przerwa ~15 min.
Hipertłumy, roje internetowe i peer-to-peer: Nowe wyzwania (nie)odpowiedzialnych firm. prof. Piotr Płoszajski, kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH 16:00 - 16:30
UROCZYSTOŚĆ OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU VERBA VERITATIS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU dr Bolesław Rok, przewodniczący jury Konkursu, Akademia Leona Koźmińskiego 16:30 - 16:45
Zamknięcie konferencji Andrzej Roter, dyrektor generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
dr Ryszard Banajski, prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii
16:45 - 17:00

copyright (c) Fundacja Będę Kim Zechcę