Prelegenci

Aleksander Drzewiecki

Prezes Zarządu House of Skills. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz programów z zakresu psychologii, prowadzenia treningu i oddziaływania Akademii TMI w Danii. Certyfikowany konsultant procesów Blue Ocean Strategy na INSEAD. Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan, Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Autor książki „Dobre Przywództwo - najlepsze praktyki polskich liderów biznesu”. Jeden z 10 najwyżej cenionych doradców biznesu w badaniu Magazynu THINKTANK „Kogo słuchają polscy liderzy 2012?”. Członek Rady Fundacji Dzieci Niczyje.

House of Skills. Wiodąca na polskim rynku marka szkoleniowo-doradcza. W badaniu przeprowadzonym w 2011 r. przez Gazetę Bankową wśród przedstawicieli HR banków działających w Polsce, House of Skills został sklasyfikowany najwyżej wśród firm oferujących rozwiązania szkoleniowo-doradcze dla sektora bankowego. Od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce wśród firm szkoleniowych w rankingu Book of Lists. Jest również numerem 1 w opublikowanym w kwietniu 2013 r. rankingu „Gazety Finansowej”.

House of Skills specjalizuje się w rozwiązaniach rozwojowych dla menedżerów. Do tej samej grupy należą także marki ClientFirst (rozwiązania rozwojowe w zakresie sprzedaży i obsługi klienta) oraz e-learning.pl (rozwiązania rozwojowe z wykorzystaniem nowych technologii).

Krzysztof Kaczmar

Od 2012 roku prezes Zarządu, a wcześniej przez 11 lat dyrektor Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Na stałe współpracuje z organizacjami z sektora NGO m.in. jako członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (organizacji zajmującej się upowszechnianiem idei odpowiedzialnego biznesu w Polsce) oraz członek Rady Fundacji „Dorastaj z nami” (wcześniej Fundacji 10 kwietnia). Przewodniczący wielu konkursów społecznych, a w latach 2005 -2006 prezes Zarządu Forum Darczyńców, organizacji zajmującej się stwarzaniem przyjaznych i przejrzystych warunków dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budową społecznej wiarygodności organizacji, firm i instytucji, które się taką działalnością zajmują. Uczestnik i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących edukacji finansowej i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz autor publikacji na ten temat. Członek: Rady Programowej programu „Wolontariat w biznesie”, Rady Programowej Kampanii 1%, Komitetu Monitorującego wykorzystanie funduszy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Funduszu Norweskiego przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Paweł Niziński

CEO Goodbrand & Company CEE

Socjolog (UW), artysta grafik, designer (ASP Warszawa, Amsterdam). Założyciel i partner zarządzający, CEO Goodbrand & Company CEE. Od 1991 w branży komunikacji marketingowej. Przed GoodBrand Dyrektor Kreatywny i Zarządzający Young and Rubicam Brands (1999 – 2007), współzałożyciel Upstairs (1997 – 1999), Dyrektor Kreatywny EURO RSCG (1994 – 1997). Autor kilkudziesięciu launchów nowych marek na Polskim rynku oraz wielu kampanii reklamowych i społecznych. Coach kreatywny zespołu Young and Rubicam EMEA, przygotowującego promocję Madrytu. Za strategię i koncepty kreatywne dla promocji marki Polska poza granicami naszego kraju został uhonorowany wyróżnieniem przez Polską Organizację Turystyczną. Juror w konkursach reklamowych Kreatura, Crackfilm, EFFIE, Golden Drum - Portoroz, Złote Formaty, Mediatrendy, Złote Orły, Kodak, Globe Awards i in. Wykładowca komunikacji marketingowej, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju (m. in. dla studentów dziennikarstwa UJ, historii sztuki UW, Akademii Leona Koźminskiego, UMK, WSE im J. Tischnera, Szkoły Strategii Marki SAR, Harvard Business Review). Współzałożyciel klubu dyrektorów kreatywnych i KTR (SAR). Coach i konsultant w projekcie British Council: Creative Cities, założyciel City Innovation Institute. Wydawca multimedialnego projektu oraz kwartalnika idei CR Navigator, poświęconego odpowiedzialnemu i zrównoważonemu biznesowi, etycznej konsumpcji oraz (www.crnavigator.com). Uznany przez Media i Marketing Polska w grupie najbardziej wpływowych ludzi reklamy za „sternika i latarnika polskiej reklamy”.

Wybrane projekty realizowane w ramach pracy w obszarze odpowiedzialnego biznesu:
  • Strategia komunikacji CSR dla Jeronimo Martins Biedronka
  • Strategia komunikacji programu CSR "Podziel się posiłkiem" dla Danone
  • Strategia CSR i strategia komunikacji "Danone dla natury" dla Danone (Sociovation)
  • Strategia CSR dla Polpharmy (Sociovation)
  • Strategia CSR i wdrożenia dla Qumak-Sekom SA (Sociovation, szkolenia, warszaty)
  • Strategia CSR i strategia komunikacji programu CSR dla Nestle Polska (Sociovation, Involver)
  • Strategia komunikacji dla województwa Śląskiego
  • Strategia CSR i raport CSR dla PZU SA

Realizował także projekty strategiczne, komunikacyjne, marketingowe i inne doradcze dla m.in. takich marek: Janssen, Lotos, Nestle, Unilever (Lipton), Barlinek, ENEA, Województwo Śląskie, UM Poznania, UM Starogard Gdański, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Wydawnictwa Szkolne PWN, Idea Centertel, Citibank, Philip Morris, Kraft (Milka) Ford, Accenture, Strong, Warka, Heinz Pudliszki, House of Skills, Colgate, Tui, TVN, Star Alliance, Lufthansa, Metlife insurances, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Irena Pichola

dyrektor, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC

Irena jest liderem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, w PwC pracuje od 14lat, obecnie na stanowisku Dyrektora. Doradza Ministerstwu Gospodarki oraz URE pomagając w wytyczaniu kierunków rozwoju CSR przez instytucje państwowe. Jako jedyna osoba z Polski brała udział w prestiżowym rocznym programie World Business Council of Sustainable Developemnt (WBCSD). Od lat odpowiada w PwC za rozwój wewnętrznej strategii CSR zintegrowanej ze strategią biznesową w Polsce i 27 krajach regionu. W ramach różnorodnych projektów doradczych Irena prowadziła szereg kompleksowych analiz i strategii oraz raportów CSR dla największych spółek w Polsce – większość z nich została nagrodzona w ramach konkursu Raporty Społeczne . Od 7 lat, prowadzi weryfikację w najbardziej prestiżowym rankingu CSR w Polsce, co roku poddając temu procesowi ok. 100 najbardziej aktywnych firm w zakresie CSR w Polsce.

Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Manager w zespole ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, PwC. Od trzech lat odpowiada za obszar projektów strategicznych oraz raportowania danych pozafinansowych. Prowadziła kilkadziesiąt projektów dotyczących odpowiedzialnego zarządzania dla firm z różnych sektorów, zwłaszcza finansowego i energetycznego.

Koordynator projektu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050, prowadzonego wspólnie z Ministerstwem Gospodarki oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach którego powstał między innymi raport o tym samym tytule. Koordynowała prace dotyczące opracowania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Koalicja CR, jak również podręcznika do wdrażania Kodeksu.

Przed dołączeniem do PwC pracowała przez dwa lata w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zarządzając Programem Partnerstwa, a wcześniej na uczelni, jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Była autorką programu i opiekunem merytorycznym jednego z pierwszych programów studiów podyplomowych w Polsce dotyczących Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Ekspert w Komitecie Technicznym 305 zajmującym się normą Społecznej Odpowiedzialności ISO 26000.

Jest absolwentką politologii oraz zarządzania i marketingu na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów MBA – management for Central and Eastern Europe na European University Viadrina. Ukończyła także kilka kursów dotyczących zrównoważonego rozwoju m.in. Introduction to Strategic Sustainable Development na szwedzkim Blekinge Institute of Technology oraz brytyjski program LEAD – Leadership for Sustainable Development. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu. Certyfikowany trener Global Reporting Initiative. Studentka studiów doktoranckich w Kolegium Gospodarki Światowej na SGH.

Kamil Wyszkowski

Kamil Wyszkowski – Dyrektor biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce oraz Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce. Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE oraz wykluczenia społecznego, innowacji społecznych i CSR. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Polsce odpowiada za koordynację działań programowych UNDP oraz koordynację Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact. Na poziomie międzynarodowym zajmuje się wzmacnianiem współpracy pomiędzy przedstawicielstwami UNDP w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw (Europe and CIS). Były Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce.

Paneliści

Justyna Czarnoba

menedżer wydziału komunikacji i CSR, GlaxoSmithKline

W GlaxoSmithKline od 2000 roku, pełniła różne role związane z zarządzaniem komunikacją, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Od 2008 roku na obecnym stanowisku odpowiada za budowanie i realizację strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej GSK w Polsce oraz zarządza obszarem społecznej odpowiedzialności biznesu. Rzecznik prasowy firmy. Absolwentka studiów menedżerskich MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, podyplomowych studiów z zakresu psychologii społecznej na SWPS w Warszawie oraz komunikacji strategicznej i PR prowadzonych przez SGH w Warszawie.

Justyna Januszewska

wicedyrektorka, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Forum Odpowiedzialnego Biznesu odpowiada m.in. za kwestie kadrowo-HRowe, monitoruje finanse organizacji oraz wypełnianie wynikających ze statusu prawnego i statutu zobowiązań, nadzoruje procesy administracyjne. Zarządza również wdrażaniem raportowania społecznego w organizacji; koordynowała przygotowanie pierwszego raportu społecznego FOB-u za lata 2011-2012. Wcześniej m.in. przygotowywała raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre Praktyki (za rok 2008 i 2009) i zarządzała Programem Partnerstwa. Członkini Grupy Roboczej ds. zrównoważonej konsumpcji przy Ministerstwie Gospodarki , jurorka w konkursach związanych z odpowiedzialnością społeczną (Liderzy odpowiedzialnego biznesu, Najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne UNDP i inne), bierze udział także w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. Organizacji Wspierających przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Interesują ją w szczególności zagadnienia związane raportowaniem danych pozafinansowych, współpracą biznesu z organizacjami pozarządowymi oraz odpowiedzialność społeczna NGOsów.

Mariusz Klimczak

prezes zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Od 17 grudnia 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Od 1 października 2008 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu BOŚ kierującego pracami Zarządu Banku.

Jako Prezes Zarządu BOŚ koordynuje całokształt działalności Banku. Reprezentuje również BOŚ w sferze polityki ekologicznej, w kontaktach z przedstawicielami Parlamentu oraz administracji publicznej.

W latach 2007- 2008 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w PKO BP S.A. Na przełomie lat 2006 i 2007 pracował również w BRE Banku S.A. jako Dyrektor II Oddziału Korporacyjnego w Warszawie, gdzie odpowiadał za jego organizację i realizację podstawowych zadań sprzedażowych. Z sektorem finansowym związał się w 1996 r., rozpoczynając pracę w PKO BP w Poznaniu.

Jest absolwentem fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Prywatnie zapalony narciarz i kucharz – jego pasją jest tworzenie nowych przepisów kulinarnych, w których stara się wykorzystywać ekologiczną żywność.

Marek Kosycarz

dyrektor ds. odpowiedzialności społecznej, Microsoft Sp. z o.o.

Marek Kosycarz jest absolwentem wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. W Microsoft odpowiada za działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacje z partnerami społecznymi. Przed dołączeniem do polskiego zespołu Microsoft był dyrektorem ds. marek (Brand Practice Director) w agencji doradztwa public relations Burson-Marsteller, członkiem zarządu agencji reklamowej Wunderman (grupa Yong&Rubicam) oraz dyrektorem ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych w British-American Tobacco. Kosycarz jest członkiem zarządu „Forum Odpowiedzialnego Biznesu”.

Edyta Szymczak

prezes zarządu, Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Z branżą finansową związana od ponad 12 lat, w tym od 7 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Przed objęciem funkcji prezesa zarządu pełniła funkcję m.in. Dyrektora Operacyjnego, Pełnomocnika Zarządu oraz Członka Zarządu Rejestru Dłużników ERIF BIG S.A.

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego, Kierunek Menedżerski Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przed objęciem funkcji Prezesa Zarządu, odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej KRUK oraz nadzorowała obsługę konsumentów przez Rejestr.

Krystian Kulczycki

wiceprezes zarządu, Euro Bank SA.

Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Santander Consumer Bank i w Polskim Towarzystwie Finansowym SA oraz Dolnośląskiej Grupie Finansowej Sp. z o.o. W Eurobanku odpowiada za pion sprzedaży, w tym m.in. za sieć placówek własnych i franczyzowych, współpracę z partnerami biznesowymi oraz CRM i Call Center.

Magdalena Rędziniak

dyrektor CSR i relacji zewnętrznych, Orange S.A.

Wiesław Thor

członek rady nadzorczej, BRE Bank S.A.

Absolwent SGPiS (obecnie SGH), programu szkoleniowego KPMG i South Carolina Business School Train the Trainer oraz letniej szkoły bankowej w McIntire University Business School. Od 1982 r. pracował jako starszy asystent w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W 1990 r. rozpoczął karierę w BRE Banku, gdzie pracował na stanowiskach: specjalisty, naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora oddziału warszawskiego, a w latach 1997-2000 dyrektora Departamentu Kredytów. Od maja 2000 r. był Dyrektorem Banku ds. Ryzyka. W sierpniu 2002 r. został Dyrektorem Zarządzającym w Banku Handlowym w Warszawie SA. W listopadzie 2002 r. powrócił do BRE Banku na stanowisko Członka Zarządu. Jest wykładowcą SGH i Warszawskiego Instytutu Bankowości. Wieloletni Członek Komitetu Sterującego Risk Management Association (dawniej: Robert Morris Association European Credit & Risk Management Round Table) oraz członek PRMIA Polska. 11 kwietnia 2013 roku został powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Od maja 2012 roku Przewodniczący Rady Fundacji BRE Banku.

Piotr Urbańczyk

Piotr Urbańczyk związany jest z bankowością od 1992 roku. Po ukończeniu studiów pierwszą pracę podjął w ówczesnym Banku Zachodnim (obecnie BZ WBK), gdzie przepracował 6 lat, z czego ostatnie cztery - na stanowisku Dyrektora Skarbu. W 1998 roku podjął po raz pierwszy wyzwanie uczestniczenia w tworzenia struktur nowego banku – Lukas Banku – we współpracy z funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors, będąc odpowiedzialnym w zarządzie banku za obszar finansów. W 2002 roku rozpoczął pracę przy kolejnym bankowym projekcie – Dominet Banku – gdzie, podobnie jak w Lukasie, był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Od roku 2007 do I kwartału 2009 pracował w Grupie Finansowej Fortis. Zespoły, którymi kierował, przeprowadziły szereg nowatorskich na polskim rynku kapitałowym transakcji takich, jak np. pierwsza w Polsce sekurytyzacja kredytów regularnych, czy też pierwsza rynkowa emisja obligacji podporządkowanych.

Od 5 maja 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Meritum Banku, nadzorującego Pion Finansowy.

W dniu 25 stycznia 2011 roku, na mocy decyzji wydanej przez KNF, został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Meritum Banku.

Pan Piotr Urbańczyk jest absolwentem wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, ukończył szereg kursów i szkoleń z obszaru bankowości w kraju i zagranicą.

Małgorzata Walędzińska-Półtorak

Menadżer ds. zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej ( Grupa SABMiller). Ekspert w zakresie problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. W Kompanii Piwowarskiej pracuje od 13 lat. Karierę zawodową rozpoczynała w branży finansowej, pełniąc funkcje związane z marketingiem i public relations.

W ramach swoich obowiązków w Kompanii Piwowarskiej zajmowała się również komunikacją marketingową i PR. Obecnie odpowiedzialna za strategię i działania w zakresie obszarów zrównoważonego rozwoju - w tym projekty i inicjatywy społeczno-edukacyjne, środowiskowe - oraz raportowanie globalne w ramach priorytetów zrównoważonego rozwoju. Autorka publikacji o społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracuje z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Katowicach oraz Executive MBA Stockholm University School of Business (UE Kraków). Trener biznesu SMG/KRC Poland HR.

Krzysztof Wiecha

członek zarządu, Generali Życie T.U. S.A., Generali T.U. S.A., Generali Finance Sp. z o.o.

Krzysztof Wiecha jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział Mechaniczny) oraz University of Alaska, Anchorage, USA. Studiował także w Niemczech na Technische Universitaet Clausthal-Zellerfeld. Z Grupą Generali w Polsce jest związany od ponad 10 lat. Brał m.in. udział w projektach związanych z procesem fuzji pomiędzy spółkami Grupy Generali i Zurich Financial Services w Polsce.

Odpowiada za sprzedaż i zarządzanie ofertą produktową Generali na rynku indywidualnych ubezpieczeń emerytalnych i życiowych. Do obszaru jego odpowiedzialności należy także Bancassurance & Affinity. W zakresie obowiązków Krzysztofa Wiechy pozostaje nadzór nad pionem sprzedaży współpracującym z firmami doradztwa finansowego. Był członkiem Klubu Wysokogórskiego w Warszawie i uczestnikiem wielu wypraw w pasma górskie Azji, Ameryki Płd. i Ameryki Płn.

Moderatorzy

dr Magdalena Krukowska

Dziennikarka, etyk biznesu. Laureatka konkursu Verba Veritatis w 2011 roku. Autorka artykułów na temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, odpowiedzialnych inwestycji oraz zrównoważonego rozwoju w magazynie Forbes. Laureatka konkursu "Pióro odpowiedzialności" Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Naukowo zajmuje się analizą czynników społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego w działalności przedsiębiorstw. Brała udział w tworzeniu pierwszej edycji indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autorka i współautorka książek: Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu, Responsible Management Education, Biznes-Prawo-Etyka.

Maciej Samcik

Od 1997 r. dziennikarz ekonomiczny „Gazety Wyborczej”. Specjalizuje się w tematyce finansowej. Pisze o bankach, giełdzie, funduszach inwestycyjnych oraz finansach osobistych. Autor i współautor poradników o oszczędzaniu, rankingów i konkursów giełdowych.

Laureat prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym nagrody „Grand Press”. Pochodzi z Poznania. Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Organizatorzy

dr Ryszard Banajski

prezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii

Ryszard Banajski jest prezesem Towarzystwa Naukowego Prakseologii i członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma "Prakseologia". Absolwent SGPiS (obecnie SGH) i doktor nauk humanistycznych ze specjalizacją w zakresie etyki. Wykłada etykę w WSP ZNP, a wcześniej w kilku uczelniach filozofię, etykę ogólną, etykę biznesu, etykę administracji i heurystykę.

prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka

Anna Lewicka-Strzałecka jest profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, redaktorem naczelnym czasopisma „Prakseologia”. Prowadzi badania w dziedzinie metodologii nauk praktycznych, prakseologii, etyki życia gospodarczego i publicznego. Opublikowała ponad sto artykułów i kilkanaście książek w kraju i za granicą, wśród których na uwagę zasługują „Etyczne standardy firm i pracowników” oraz „Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym”, „Nędza korupcji”.

Profesor Lewicka-Strzałecka wykonywała prace eksperckie między innymi dla Business Centre Club, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, urzędów różnego szczebla, od 1994 współorganizuje i prowadzi Ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Organizacji i Zarządzaniu. Prowadzi rozległą aktywność edukacyjną, wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, w Warszawskiej Szkole Zarządzania – Szkole Wyższej.

prof. Piotr Płoszajski,

kierownik Katedry Teorii Zarządzania SGH

Absolwent zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Harvard Business School, USA. Stypendysta m.in. The Ford Foundation, The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Japan Society for the Promotion of Science i DAAD. Research Scholar w Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. 1971-1998, pracownik naukowy w PAN, w latach 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk. Profesor i kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Prorektor d/s Współpracy z Zagranicą w kadencji 2005-2008. W latach 2009-2012 uznany najlepszym wykładowcą Warsaw Executive MBA, programu realizowanego z Carlson School of Management, Univ. of Minnesota, USA. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych.

Ostatnio zajmuje się Nową (sieciową) Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, prosumpcją, crowdsourcingiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i marketingiem dla „nowego klienta“. Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności przedsiębiorstw i tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowledge).

dr Bolesław Rok

przewodniczący jury Konkursu, Akademia Leona Koźmińskiego

v-ce Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Naukowy Studiów Podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”, wykładowca etyki i odpowiedzialności biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach MBA. Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. edukacji na rzecz odpowiedzialnego zarządzania (PRME). Pełnomocnik ds. etyki w PGNiG SA. Współautor Rankingu Odpowiedzialnych Firm od 2007 roku, członek Rady Fundacji BRE Bank, przewodniczący jury ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe z etyki biznesu Verba Veritatis, członek Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, członek Rady Programowej MedKompas. Doradca w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu. Uczestniczy w wielu polskich i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych dotyczących odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów. Ostatnie publikacje to: „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu” (Poltext, 2013) i (wspólnie z W.W. Gasparskim) „Transition Redesigned. A Practical Philosophy Perspective” (Transaction Publishers, 2013).

Andrzej Roter

dyrektor generalny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

W początkach kariery zawodowej asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zebrane w pracy w Kredyt Banku SA, BRE Banku SA, BEST SA.. Od 2004 roku Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Współautor Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce, projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, w tym współautor dokumentu Zasad Dobrych Praktyk KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Autor wielu artykułów na temat rynku consumer finance, współautor książki na temat doświadczeń międzynarodowych w stosowaniu regulacji upadłości konsumenckiej. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych. Członek Zarządu Eurofinas, europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 18 krajów Unii Europejskiej.

copyright (c) Fundacja Będę Kim Zechcę