Pomysłodawca
ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest nową, powstałą we wrześniu 2010 roku profesjonalną organizacją doradztwa finansowego. Nasza wizja: 
Być wzorem dla innych w tym jak połączyć cele ekonomiczne z przyjętymi i przestrzeganymi wartościami firmy oraz zaangażowaną społecznością Współpracowników.
Więcej na angkredyty.pl

Organizatorzy
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Misją Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związku Pracodawców jest wyznaczanie w działalności gospodarczej wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kontrahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa finansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii, uznających te przedsiębiorstwa za instytucje zaufania publicznego.
Więcej na kpf.pl

Akademia im. Leona Koźmińskiego

Akademia im. Leona Koźmińskiego jest niepubliczną szkołą wyższą o statusie akademii. Została założona w 1993 roku. Oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie nauk ekonomicznych i humanistycznych, a także studia jednolite magisterskie w zakresie nauk prawnych. Ofertę studiów wyższych uzupełniają liczne studia podyplomowe, w tym programy MBA, oraz studia doktoranckie. Można odbyć tutaj także trzystopniowe studia wyższe w języku angielskim.
Więcej na kozminski.edu.pl

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut Filozofii i Socjologii PAN realizuje badania naukowe i rozwija refleksję teoretyczną. W odróżnieniu od wielu ośrodków akademickich jako jedyna tego rodzaju placówka w Polsce – prowadzi przede wszystkim badania podstawowe. Nie oznacza to oczywiście, że nie prowadzimy działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, jednak priorytetowe znaczenie ma dla nas kontynuacja i rozwijanie analiz w takich klasycznych dziedzinach, jak socjologia kultury, socjologia struktur społecznych, epistemologia czy historia filozofii.
Więcej na ifispan.waw.pl

Towarzystwo Naukowe Prakseologii

Celem Towarzystwa jest uprawianie i krzewienie prakseologii oraz dyscyplin pokrewnych.
Więcej na tnp.edu.pl

Współorgnizatorzy
Fundacja Będę Kim Zechcę

Celem statutowym fundacji jest wspieranie młodych ludzi - nieprzeciętnych, uzdolnionych, pracowitych, ale ze względu na sytuację materialną lub społeczną, z ograniczonym dostępem do systemu edukacyjnego.
Fundacja pomaga takim osobom m.in. poprzez: stypendia, opiekę tzw. aniołów (wolontariuszy) i mentorów, organizację specjalnych wydarzeń, organizację szkoleń, organizację praktyk i staży, wsparcie w znalezieniu pracy.
Zadaniem fundacji jest ponadto propagowanie idei przedsiębiorczości odpowiedzialnej społecznie, w tym wspieranie podopiecznych fundacji w uruchamianiu własnego biznesu zgodnie z filozofią CSR.
Fundacja Będę Kim Zechcę powstała z inicjatywy Grupy ANG.
Więcej na bedekimzechce.pl

Katedra Teorii Zarządzania SGH

Katedra Teorii Zarządzania powstała w latach 70-tych jako jedna z pierwszych w kraju placówek akademickich zajmujących się badaniami i dydaktyką w zakresie organizacji i zarządzania. W czasie długoletniej działalności w katedrze powstały liczne, znaczące dla rozwoju dyscypliny monografie i podręczniki, wśród nich pozycje m.in. profesorów: J. Kurnala, S. Kwiatkowskiego, B. Wawrzyniaka i P. Płoszajskiego, wykonywano szereg badań i monografii, wykształcono też dużą liczbę pracowników naukowych. Wielu z nich należy do czołówki dzisiejszych teoretyków i dydaktyków w naukach organizacyjnych.
Pracownicy katedry aktywnie uczestniczą w działalności dydaktycznej, zarówno w SGH, jak i poza szkołą - w innych uczelniach i w ośrodkach szkolenia kadr kierowniczych. Są też autorami licznych skryptów oraz publikacji naukowych i popularyzatorskich w tej dziedzinie. Katedra prowadzi rozległą współpracę międzynarodową.
Więcej na sgh.waw.pl

Biuro Organizacyjne Konferencji
Futurama

Jesteśmy agencją public relations. Pomagamy organizacjom biznesowym i non-profit odnaleźć tożsamość, kreujemy ich komunikację, zarządzamy wizerunkiem.
więcej na: futurama.ci

copyright (c) Fundacja Będę Kim Zechcę