Dlaczego nie możemy być nieodpowiedzialni?
w ramach XIII Konferencji
Prakseologiczno - Etycznej KPF

Warszawa, 17 października 2013 r.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniu odpowiedzialności w sektorze usług finansowych.

 

Konferencję naszą kierujemy w szczególności do banków, ubezpieczycieli, pośredników finansowych, także do domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych.

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na zmiany społeczno-obyczajowe, gospodarcze a także demograficzne zachodzące w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstw, które prowadzić muszą do przewartościowania dotychczasowych zachowań rynkowych. W trakcie konferencji chcemy poruszyć takie zagadnienia jak: znaczenie misji i wartości dla strategii przedsiębiorstwa czy odpowiedzialność instytucji finansowych za budowanie tzw. zaufania publicznego.

Pragniemy zaprezentować i przedyskutować tzw. dobre praktyki pochodzące nie tylko z sektora usług finansowych, ale również spoza niego, albowiem mogą być ważną inspiracją do podjęcia pożądanego działania. Liczymy na otwartą, szczerą dyskusję o biznesie i etyce.

Konferencja ma charakter non profit. Ewentualna nadwyżka w budżecie konferencji zostanie przekazana w równych częściach na cele statutowe Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacji Będę Kim Zechcę.

copyright (c) Fundacja Będę Kim Zechcę